ముంగిలి » సాధారణమైనమి » శ్రీమంతము పాట

శ్రీమంతము పాట

మల్లెల విరజాజుల సువాసనలు వెదజల్లగ
గంధ,సుగంధాల పరిమళాలు గుబాళించగ
పసుపు కుంకుమలు చిరకాలం నిలవాలని
చిరునవ్వుల సందడి తో గాజుల గలగలలు మ్రోగాలని

సీమంతవేళ సంతసము నిండగ
బోసినవ్వుల బాబు జన్మించాలని
పసిడిమేను పాపాయి పల్లవించాలని
మధుర స్వరాలు వినిపించాలని

ఈ లోకానికి రానున్న శిశువు
చిరంజీవిగా పేరుగాంచాలని
దంపతులకు
ఆనంద మకరందాలు గ్రోవించాలని

 

– శ్రీమతి వర్ధమాన లక్ష్మీ రత్నమ్మ

One thought on “శ్రీమంతము పాట

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s