ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 29

సుందరకాండ సర్గ 29

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 29

తథాగతాం తాం వ్యథితామనిన్దితాం వ్యపేతహర్షాం పరిదీనమానసామ్ .
శుభాం నిమిత్తాని శుభాని భేజిరే నరం శ్రియా జుష్టమివోపజీవినః ..5.29.1..

తస్యాః శుభం వామమరాళపక్ష్మ రాజీవృతం కృష్ణవిశాలశుక్లమ్ .
ప్రాస్పన్దతైకం నయనం సుకేశ్యా మీనాహతం పద్మమివాభితామ్రమ్ ..5.29.2..

భుజశ్చ చార్వఞ్చితపీనవృత్తః
పరార్థ్యకాలాగరుచన్దనార్హః .
అనుత్తమేనాధ్యుషితః ప్రియేణ
చిరేణ వామః సమవేపతా .?శు ..5.29.3..

గజేన్ద్రహస్తప్రతిమశ్చ పీన
స్తయోర్ద్వయోః సమ్హతయోః సుజాతః .
ప్రస్పన్దమానః పునరూరురస్యా
రామం పురస్తాత్ స్థితమాచచక్షే ..5.29.4..

శుభం పునర్హేమసమానవర్ణ
మీషద్రజోధ్వస్తమివామలాక్ష్యాః .
వాస స్స్థితాయా శ్శిఖరాగ్రదన్త్యాః
కిఞ్చిత్పరిస్రంసత చారుగాత్య్రాః ..5.29.5..

ఏతైర్నిమిత్తైరపరైశ్చ సుభ్రూః
సమ్బోధితా ప్రాగపి సాధు సిద్ధైః .
వాతాతపక్లాన్తమివ ప్రణష్టం
వర్షేణ బీజం ప్రతిసంజహర్ష ..5.29.6..

తస్యాః పునర్బిమ్బఫలాధరోష్ఠం
స్వక్షిభ్రుకేశాన్తమరాళపక్ష్మ .
వక్త్రం బభాసే సితశుక్లదంష్ట్రం
రాహోర్ముఖాచ్చన్ద్ర ఇవ ప్రముక్తః ..5.29.7..

సా వీతశోకా వ్యపనీతతన్ద్రీ
శాన్తజ్వరా హర్షవిబుద్ధసత్త్వా .
అశోభతార్యా వదనేన శుక్లే
శీతాంశునా రాత్రిరివోదితేన ..5.29.8..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకోనత్రింశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s