ముంగిలి » Dict » Starts with N

Starts with N

Index of the Telugu-English Dictionary by Dileep.M(దిలీపు మిరియాల )

(


?


+

A


B


C

D


E


F

G


H


I

J


K


L

M


N


O

P


Q


R

S


T


U

V


W


X


Y


Z


Nabob


Nadir

Nag


NAI 757N. denotes North, Noun,Note


Nail

Nailer


Naively


Naivete

Naked


Nakedness


Namby pamby


Name


Nameless


Namely


Namesake


Nankeen


Nap


Nape


Naphtha


Napkin


Napolean


Nappy

Narcissus


Narcotic


Nard

Narration


Narrative


Narrow

Narrowly


Nasal


Nascent


Nastily


Nastiness


Nasturtium


Nasty


Natal


Natcheny


Nation


National


Nationality


Nationally


Native

Nativity


Natural


Naturalist

Naturalization


Naturalized


Naturally

Naturalness


Nature


Natured


Naucth


Naught


Naughtily


Naughtiness


Naughty


Nausea


Nauseating


Nauseous


Nauseously


Nauseousness


Nautilus

Navacharam


Naval


Nave

Navel


Navigable


Navigation

Navigator


Navy


Nay


Neap


Near


Nearly


Nearness


Nearsighted


Neat


Neatherd


Neatly


Neatness


Nebula


Nebulosity

Nebulous


Necessarily


Necessary

Necessitous


Necessity


Neck

Neck cloth


Neckerchief


Necklace


Necromancer


Necromancy


Nectar


Nectared


Nectarine


Need


Needfulness


Needily


Neediness


Needle


Needleful

Needless


Needlessly


Needlework

Needs


Needy


Neel gao

Neem tree


Ne’er orNever


Nefarious


Negation


Negative


Negatively


Neglect


Neglected


Neglectful


Negligence


Negligent


Negligently


Negotiable


Negotiation

Negotiator


Negro


Negus

Neigh


Neighbour


Neighbourhood

Neighbouring


Neighbourly


Neighing


Neither


Nellore


Nem. Con.


Neophyte


Nephew


Nepotism


Neptune


Nerbudda


Nereid


Nerve


Nerveless

Nervous


Nervously


Nervousness

Ness


Nest


Net

Nether


Nethermost


Nettle


Nettle rash


Nettled


Network


Neuter


Neutral


Neutrality


Neutralization


Neutralized


Never


Neverthelesss


New

Newfangled


Newfangleness


New-gate

Newly


Newness


News

Newsmonger


Newt


Next


Nib


Nicely


Niceness


Nicety


Niche


Nick


Nickname


Nicobars


Nidification


Niece


Nigella Indica

Niggard


Niggardliness


Niggardly

Nigger


Nigh


Night

Nightcap


Nightfall


Nighthag


Nightingale


Nightjar


Nightly


Nightman


Nightmare


Nightpiece


Nightrail


Nightshade


Nightsoir


Nightwalker


Nil

Nilgao


Nimble


Nimbleness

Nimbly


Nincompoop


Nine

Ninefold


Ninepence


Ninepince


Ninescore


Nineteen


Nineteenth


Ninetieth


Ninety


Ninny,Ninnyhammer


Ninth


Nip


Nipped, or Nipt


Nippers


Nipple

Nisi-prius


Nit


Nitre

Nitrous


Nitty


No

Nobility


Noble


Noble, Nobleman


Nobleness


Nobless


Nobly


Nobody


Nock


Nocturnal


Nod


Nodding


Noddle


Noddy


Nodule

Noggin


Noise


Noisily

Noisome


Noisomeness


Noisy

Noli me tangere


Nomadic


Nomenclature


Nominal


Nominally


Nomination


Nominative


Non


Non Nobis


Non_natural


Nonage


Nonappearence


Nonce


Nonchalence

Noncompos


Nonconformist


Nonconformity

Non-descript


None


Nonentity

Nonexistence


Nonexistent


Noninterference


Nonjuring


Nonjuror


Nonpareil


Nonplus


Nonplussed


Nonresidence


nonresident


Nonresistance


Nonsense


Nonsensical


Nonsuited

Noodle


Nook


Noon

Noonday


Noontide


Noose

Nor


Normal


North


North east


North west


Northerly


Northern


Northstar


Northward


Northwester


Nose


Nosegay


Noseless


Nosle

Nosology


Nostalgia


Nostril

Nostrum


Not


Nota Bene

Notable


Notably


Notarial


Notary


Notation


Notch


Note


Note:- Words regarding colours bear different sensense in differentlanguages The Telugus call blue a


Notebook


Noted


Nothing


Nothingarian


Nothingness


Notice

Noticed


Notification


Notion

Notional


Notoriety


Notorious

Notoriously


Notoriousness


Notwithstanding


Nought


Noun


Nourished


Nourishing


Nourishment


Nous


Novel


Novelist


Novelty


November


Novice

Now


Nowadays


Nowhere

Nowise


Nowt


Noxious

Noxiously


Noxiousness


Nozle


Nubile


Nucleus


Nude


Nudge


Nudity


Nugatory


Nuisance


Null


Nullah


Nullified


Nullity

Numb


Numbedness


Number

Numberless


Numbness


Numeral

Numerally


Numeration


Numerator


Numerical


Numerically


Numskull


Nun


Nuncio


Nuncupatory


Nunnery


Nuptial


Nuptials


Nurrator


Nurse

Nursery


Nursing


Nurture

Nut


Nutation


Nut-brown

Nut-crackers


Nutgall


Nutmeg


Nutriment


Nutrimental


Nutrition


Nutritious,Nutritive


Nutshell


Nux Vomica


Nuzzer


Nyctanthea


Nylghau or Nilgao


Nymph


Nympholepsy

Nympholept

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s