ముంగిలి » Announcements » ఇంగ్లీషు – తెలుగు నిఘంటువు కు మెరుగులు (English to Telugu Dictionary)

ఇంగ్లీషు – తెలుగు నిఘంటువు కు మెరుగులు (English to Telugu Dictionary)

విషయ సూచిక(Index) ను జతచేయడం జరిగింది.రోబోట్ల కోసమూ మరియు
Google define Search (ఉదా:define:happy) కోసమూ జతచేయడం జరిగింది. తెలుగు లో అర్ధాలను

Google define Search వెతక లేక పోతోంది (??). చూద్దాం నా ఈ ప్రయత్నం ఎంత వరకూ ఫలిస్తుందో.

Exact Search ఉదా: http://mdileep.brinkster.net/eng2te.aspx?search=happy&e=e

e(e for Exact)

Like Search ఉదా: http://mdileep.brinkster.net/eng2te.aspx?search=hay

Dileep.M

mdileep.brinkster.net

4 thoughts on “ఇంగ్లీషు – తెలుగు నిఘంటువు కు మెరుగులు (English to Telugu Dictionary)

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s