ఇక ఆగేది లేదు

ఇక ఆగేది లేదు. యూనీకోడ్ బ్రౌజర్స్ /ఆపిరేటింగ్ సిస్టంస్ (IE6.0/XP) వచ్చాక తెలుగు ని కంప్యూటర్ లో వ్రాయడానికి మనం పయనించిన రహదారి చిత్రం

  • మొదటి తరం
    • o పద్మ వెన్నా నాగార్జున(నాకు తెలిసి మొదటి వెబ్ ఆధారిత పనిముట్టు .)
  • రెండవ తరం
    • o లేఖిని(బాగా ప్రచారం/ఆదరణ పొందిన టూల్ ).లేఖిని ని ఆధారం చేసుకొని చాలా టూల్స్ వచ్చాయి(ఒప్పు కోవలసినది.)
  • మూడవ తరం
    • తెలుగు టెక్స్టుబాక్సు: ఈమాట వారు అనుకుంటా మొదట వుపయోగించింది.తర్వాత ఒరెమోనా వారు, తెవికీ వారు తర్వాత వుపయోగించారు.
  • పైవన్నీ వెబ్ ఆధారాలు.ఇక OS Level లో ·

ఇవన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే మరోసారి మైక్రోసాఫ్ట్ కి మనం thanks(కృతజ్ఞతలు)చెప్పే సమయం వచ్చింది .మైక్రోసాఫ్ట్ ఫొనిటిక్ కీ బోర్డ్(RTS Keyboard) రిలీజ్ చేసింది.

 • కొసమెరుపు : స్వేచ్చ లైనెక్స్ వుపయోగించే వాళ్ళకి ఫొనిటిక్ కీ బోర్డ్ చిరపరిచితమే.

  ఆధారం: